Fizyoterapi - Egzersiz - Yoga

Fizyoterapi

Kişilerin, hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanmada, hastalık, engellilik ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında uzman hekim tanısı sonrası elektrik akımı, sıcak ya da soğuk uygulaması, egzersizler ya da çeşitli dalgalarla fizyoterapi uygulamaları yapılır. Sağlık ve yaşam kalitesinin artırmaktadır.

Egzersiz

Beden, zihin ve ruh gelişimi için egzersizler, tarihi binlerce yıl öncesine dek dayanan bir felsefe ve sağlık sistemidir. Ch‘i diye adlandiırılan bu sistem, varlıkları ve işleyişleri bilimsel olarak kanıtlanmış, beden ve zihnin sindirim, düşünmek, hissetmek, hareket etmek, v.b. gibi tüm işlevlerine yardımcı olan ve oluşumuna katılan saf bir enerji olarak düşünülebilir. Ch‘i  bedenimizin yaşamsal enerjisinin, bedendeki akupunktur kanallarında rahat, uyumlu ve dengeli bir şekilde dolaşmasını sağlamaktır. Böylece bedendeki enerji tıkanıklıkları ve enerji tıkanıklıklarından kaynaklanan sorunlar ortadan kaldırılabilir ya da engellenebilir.

Yoga

Yoga; “daha üstün bir yaklaşıma erişme tekniği“ olarak tanımlanmaktadır. Tüm kültürlere, inançlara, ırklara, saygı içerisinde olarak bireysel iç yapının, evren ile tüm seviyelerde ve tam olarak birleşmesidir. Sanskritce‘de YUK kökünden türemiş olan Yoga, bütünlük bir olmak anlamına gelir.

Yoga, hareket ile bilginin aynı anda dengelenerek kullanılmasına bağlı mükemmel harmoni sistematiğidir ki uygulayıcıya, gerek fiziksel ve gerekse planlarda, sağlıklı, dengeli ve aktif bir yaşamın gereği için bundan sonra nasıl hareket etmesi gerektiğini öğrenecektir. Bu şekilde varlığın tüm planlarda ki tekamül süreci hızlanacak gerçek ve mutlak mutluluğun kapıları açılacaktır. Varlıksal tekamülde hızlanma onun tüm olgularının tam bir uyum ve denge içinde olmasına bağlıdır. Yoga uygulamaları içsel denge ve uyumu, derin huzur ve sonsuz sevgi ile varlıkta ortaya çıkartır. Böylelikle benliğe ulaşılır.