Homotoksikoloji

Homotoksikoloji terimi üç kelimeden türemiştir: homo Yunanca’da insan, toksiko toksin veya zehir ve loji bilim ya da inceleme demektir yani homotoksikoloji insanlarda toksinlerin etkilerinin araştırılması olarak tarif edilebilir. Homotoksikoloji geleneksel tıp ile tamamlayıcı tıp arasında köprü oluşturur.

Homotoksinlere karşı savunma mekanizmasının reaksiyon şiddeti hastanın içinde bulunduğu klinik durumu tarif eder. Semptomlar vücudun toksinlerden kurtulmak adına gösterdiği çabanın dışavurumudur.

Bir taraftan klinikte homotoksikoloji uygulamalarına yönelik yaklaşımlar uygulanırken, diğer taraftan ilaçların etki mekanizmalarına yönelik araştırmalar devam etmektedir. Homotoksikoloji geleneksel tıbba çok bağlıdır ve “ açık fikirli” geleneksel doktorlar tarafından kabul edilebilirliğinin dayanağı, geleneksel tıbbın moleküler biyolojik modelleriyle açıklanabilir olmasıdır. Diğer taraftan ve geleneksel ilaçların aksine, antihomotoksik ilaçlar aktif içerikleri mikro dozlarda hatta nano dozlarda içerir ve bu yüzden toksik değildirler.