Manuelterapi - Osteopati

Manuelterapi

Manuelterapi kelime anlamı olarak, el ile yapılan tedavi demektir. Omurga ve ekstremite eklemlerindeki ağrı ve fonksiyon bozukluklarının tanı, tedavi ve korunması ile ilgili bilim dalıdır.

Manuelterapinin etkin ve güvenli uygulanması için lokomotor sistemin anatomik biyomekanik ve nörofizyolojik olarak detaylı değerlendirilmesi gerekir.

Manuelterapinin amacı, eklemlerdeki blokaj olarak adlandırılan kısıtlanmış hareketi vücudun duruş şeklinin denge içinde, en yüksek derecede ve ağrısız artırıp,  fonksiyonu sağlamak ve beden mekaniğini korumaktır.

Manuel diyagnozda elde edilen sonuçlar, hastanın aktif katılımını sağlamak için ve koruyucu hekimlik açısından hastalıkların önlenmesi için kullanılır.

Manuelterapinin Kullanım Alanları

Akut ve subakut olaylar 

Sakroiliak eklem disfonksiyonu

Faset sendromu

İmmobilizasyon veya kırıklarının iyileşmesinden sonra eklemlerde meydana gelen hareket kısıtlılığı, sertlik ve ağrı

Kronik poliartrit ya da monoartrit sonrası enflamatuvar aktivite geçtiği halde devam eden ağrı ve hareket kısıtlılığı

Blokaja yol açan servikal kökenli baş, omuz, dirsek ağrıları

Spondilojen sendromlar

Temporomandibuler eklem disfonsiyonu

Osteopati

Amerika’da 1874 yılında Missouri’li bir doktor olan Andrew Taylor Still tarafından geliştirilerek uygulanmasına başlanılan  bir doğal terapi yöntemidir.

 Vücutta her sistemin birbiriyle uyumlu çalışması gerekir. Bu sistemlerden birindeki aksaklık vücudun genel işleyişini aksatır. Bu da vücutta fonksiyon bozukluklarına neden olur. 

Bir sinirin veya omurilikten gelen sinirlerin fiziksel veya duygusal etkilenmeden dolayı organlarda görülen özellikle eklemlerdeki fizyolojik bozuklukların hareket kısıtlılığını düzeltme, fonksiyonel bozuklukları ve ağrıları yok etme amacıyla uygulanır.