Mikrobiyolojik Tedavi

Bağırsakların önemini, bağışıklık sistemi ile olan bağlantısı ve kronik hastalıklar ile dirençli vakalardaki yeri üzerinde çok önemli çalışmalar vardır. Reviquant ve vega sistemlerle yeri geldiğinde dışarıdan serolojik test sonuçlarına göre bozuk bağırsak florası durumlarında, eksik olan mikrobiyolojik grubun yerine konulması tedavisidir.

Sağlıklı bir beden ancak sağlıklı bağırsaklar ile mümkündür. Bu prensipten yola çıkarak, nöralterapinin yanı sıra beslenmenin düzenlenmesi ve mikrobiyolojik ajanların kombinasyonu sıkça uygulanan bir tedavi yaklaşımıdır.