Psikoterapi

Kişilerin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel adıdır.

Psikolojik rahatsızlar, psikososyal ve psikomatik şikayetlerin üstesinden gelmek ya da azaltmak, davranış ve tutum değişiklikleri sağlamak, bireysel farkındalık, gelişim, olgunlaşma sağlayabilmek için psikoterapi yöntemleri kullanarak yapılan terepatik müdehaledir.